logotype

 

 

 

 


Lyckat resultatseminarium i Stockholm

December, 2011 |

Den 29 november 2011 arrangerade projektet ett resultatseminarium i Stockholm med temat "Framtidens Prismodeller". Målgruppen var ledning och nyckelpersoner i Svenska Fjärrvärmeföretag och vände sig till intressenter som ville ta del av den senaste forskningen samt delta i en aktiv dialog kring framtidens prismodeller. Seminariet var begränsat till 30 platser och efterfrågan på dessa var stor.
- Arrangemanget blev precis så lyckat som vi hade hoppas på, säger Per Werton, projektledare. Många av deltagarna uttryckte att resultaten var oerhört intressanta. Men det som verkligen lyfte seminariet var att alla som närvarade verkligen aktivt deltog i dialogen och bidrog med erfarenheter, både forskarna och representanterna från fjärrvärmeföretagen.