logotype

 

 

 

 

 

em

Fjärrvärmens Affärsmodeller inleder studie om kundernas syn på fjärrvärmeföretagen och dess prismodeller

 

Studien leds av Centrum för konsumtionsvetenskap och innefattar kundernas syn på fjärrvärmeföretagen och dess prismodeller.

Inledningsvis kommer CFK att intervjua personal på fjärrvärmebolag som arbetar med kundkommunikation. Det kan exempelvis vara marknadsansvariga, kundservicepersonal m.fl.

- Vi vill veta mer om hur deras ”marknadskommunikation” kan se ut, hur de kommunicerar med konsumenter, vilka argument de väljer att använda, vad de uppfattar som väsentliga skäl till varför konsumenterna väljer just fjärrvärme, säger Niklas Hansson vid CFK och fortsätter:

- Vi är också intresserade av hur kontakt upprätthålls med konsumenter, och hur man arbetar med information och reklam. Detta moment ska bl.a. ge oss empiri för att tydliggöra bolagets bild av konsumenten. Men också ett slags ”självbild” kanske; vilken roll har konsumenten i affärsmodellen? Hur tar man tillvara deras önskningar och behov? Något som man kanske inte forskat så mycket på tidigare.

- I en andra fas planeras ett antal intervjuer med företagskunder eller ”professionella” konsumenter. Vi kommer här att intervjua fastighetsägare och lokalkunder, men vi överväger även att inkludera kooperativ-/medlemsföreningar, t. ex. hyresgästföreningar eller dylikt. Denna studie syftar till att skapa empiri kring dessa kundgruppers relation till fjärrvärmeföretagen, deras syn på bolagens relation till dem och deras behov, samt något om deras syn på prismodeller.