logotype

 

 

 

 


Fjärrvärmens prismodeller kan utvecklas

November, 2011 |

 

Två tredjedelar av fjärrvärmeföretagen har en prismodell som är helt eller nästan helt relaterad till kundens energiförbrukning och därmed rörlig. Många av dessa företag har visserligen priskomponenter som kan ses som fasta eller effektrelaterade, men i praktiken är de baserade på värden för energiförbrukningen (möjligen med något års fördröjning). En stor del av fjärrvärmeföretagen har dessutom samma energiavgift hela året, trots att marginalkostnaden för produktionen är högre på vintern än på sommaren.
» Ladda ner resultatbladet!