logotype

 

 

 

 

 

Halvtidsrapport />

 

Halvtidsrapporten

Inom ramen för olika delstudier undersöks bland annat hur fjärrvärmeföretag skapar och levererar värde, möter sina kunder, använder sina resurser och partners, hur intäkter uppstår och kostnader fördelas. Vidare undersöks fjärrvärmens utmaningar, dess förutsättningar för att tackla svårartade och komplexa problem, samt dess förutsättningar för att utvecklas och generera långsiktigt uthålligt värde ur ett affärsmodellperspektiv.

Halvtidsrapporten sammanfattar de forskningsresultat som framkommit under projektets första hälft, samt reflekterar över det tvärvetenskapliga arbetssättet och den aktiva tvåvägskommunikation som tillämpas mellan forskningsprojektet och dess intressenter.

» Ladda ner Halvtidsrapporten

 

Underlagsrapporterna

A conceptual understanding of business models in district heating companies and its prospects for change
>> Ladda ner rapporten

Pris och produktion - kartläggning av produktionskostnader och kundpris i fjärrvärmesverige
>> Ladda ner rapporten

Analys av TPA-förslaget - konsekvensanalyser av svenska fjärrvärmesystem
>> Ladda ner rapporten

Utmaningar, hot och möjligheter för fjärrvärmeföretagen - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affaärsmodeller kan komma att påverkas
>> Ladda ner rapporten