logotype

 

 

 

 

 

Ny forskning skall ge smartare fjärrvärmeaffärer

Oktober, 2010 |

Forskningsprojektet "Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller" är det första tvärvetenskapliga projektet som genomförs i Fjärrsyn. – Fjärrvärmen står inför stora utmaningar i framtiden. För att klara dessa utmaningar behöver vi se på helheten och det är därför som det är viktigt att Fjärrsyn nu satsat på ett tvärvetenskapligt projekt, säger Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme.

Bakgrunden till projektet är att fjärrvärmeleveranser sannolikt kommer att minska i framtiden. Det beror framförallt på energieffektiviseringar, men också klimatförändringar och ökad konkurrens. Mycket talar för att de nuvarande affärsstrategierna och affärsmodellerna inte är tillräckliga för att möta det framtida konkurrenshotet, trots att fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. I projektet kommer man därför att arbeta med att utveckla affärsmodeller som ökar fjärrvärmens attraktivitet och som öppnar för affärsmässiga vägar även om efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar.