logotype

 

 

 

 

organisation

 

Styrgrupp

Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme
Bo Johansson, Karlshamn Energi
Karin Ekh, Göteborg Energi
Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi
Ulf Lindqvist, Jämtkraft
Anders Strömberg, Öbo
Sven Helin, Örebro Universitet
Anna Land, Svensk Fjärrvärme
Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme

 

Projektledare:

Bo Rydén, Profu AB

 

Ansvarig för vetenskaplig ledning:

Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

 

Projektets forskare:

Håkan Sköldberg, Profu AB
Daniel Stridsman, Profu AB
Mårten Haraldsson, Profu AB
Jon Williamsson, Handelshögskolan i Göteborg
Ulrika Holmberg, Handelshögskolan i Göteborg
Niclas Hansson, Handelshögskolan i Göteborg

>>Läs mer om forskarna!