logotype

 

 

 

 

 

Prismodellerna subventionerar sparande

December, 2011 |

 

Dagens prismodeller ger ett alltför stort incitament till energieffektiviseringar hos kunderna. Fjärrvärmeföretagen subventionerar därigenom kundernas effektiviseringsåtgärder. Den minskade kostnad som kunden får vid en effektivisering är större än den kostnadsminskning som fjärrvärmeföretaget gör, genom minskad produktionsvolym. Detta gäller för så gott som alla svenska fjärrvärmeföretag, även många av dem som nyligen bytt prismodell.

På sikt är det en ohållbar situation. Det betyder att man riskerar att urholka företagets lönsamhet, eller måste höja priserna, när förbrukningen hos kunderna minskar.

» Ladda ner resultatbladet!