logotype

 

 

 

 

Prismodellerna i Reko Fjärrvärme

September, 2011 |

En kartläggning av 189 fjärrvärmesystem visar att de prismodeller som används idag är utformade på många olika sätt. De priskomponenter som utgör prismodellerna är i princip branschgemensamma, men används i en mängd olika kombinationer för att skapa unika prismodeller.

» Ladda ner resultatbladet