logotype

 

 

 

 

Presentationer från slutkonferensen "Nya perspektiv på fjärrvärmeaffären"
15 maj 2013

 

Tio starka skäl att utveckla fjärrvärmeaffären och förändra sin affärsmodell (pdf)
Bo Rydén, Profu

 

Tvärvetenskaplig forskning om ett komplext tema som rör aööa infrastrukturbranscher (pdf)
Anders Sandoff, Handelshögskolan Göteborg

 

Så här kan man jobba: Goda exempel, även jämförelser med andra branscher (pdf)
Thore Sahlin, Promea & Partners

 

Modiga tankar och kloka idéer (pdf)
David Loid, Loid Strategy & Communication

 

Byt prismodell och du vinner mycket mer än du anar (pdf)
Daniel Stridman, Profu

 

Se över företagets kostnader och bli mer effektiv, det har hög prioritet (pdf)
Thore Sahlin, Promea & Partners

 

"Behandla mig som kund åtminstone" - några bilder från verkligheten (pdf)
Niklas Hansson, CFK, Göteborgs Universitet och Anders Göransson, Profu