logotype

 

 

 

 


Specialisering genom omstrukturisering

December, 2011 |

Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. Utredningen om tredjepartstillträde (TPA) har för fjärrvärmebranschen lyft upp frågan på dagordningen genom att rekommendera en företagsmässig uppdelning förutsatt att en konkurrent vill etablera sig i det berörda systemet. Fjärrvärmeföretagen står därmed inför en potentiellt påtvingad omorganisation och specialisering av både organisationen och affärsmodellen. Forskare har i andra sammanhang observerat att det kan finnas fördelar med sådan specialisering. Frågan är om dessa teoretiska fördelar är applicerbara i den svenska fjärrvärmebranschen?
» Ladda ner resultatbladet