logotype

 

 

 

 


Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder

Oktober, 2011 |

Ett stort spillvärmeutnyttjande i fjärrvärmeproduktionen möjliggör ett lägre fjärrvärmepris och en högre vinstmarginal för fjärrvärmeföretaget. Spillvärme är alltså en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen, vilket är en viktig förklaring till att de visar ett så stort intresse för att utnyttja spillvärme. De har alltså redan idag all anledning att utnyttja spillvärme så långt det är rimligt. Våra forskningsresultat ger inte skäl att tro att ett införande av TPA skulle öka användningen av spillvärme i fjärrvärmen, jämfört med en utveckling utan TPA.
» Läs mer