logotype

 

 

 

 


TPA utmanar fjärrvärmeföretagens affärsmodeller

Januari, 2011 |

Den 30 april 2011 presenteras resultaten från den statliga utredningen om så kallat tredjepartstillträde (TPA) i fjärrvärmebranschen. Om TPA införs så kan det ske på flera olika sätt. Oavsett vilken variant som beaktas, så kommer det sannolikt att få en påverkan på fjärrvärmeföretagens affärsmodeller. Det kan konstateras, dels eftersom TPA ofta i sig utgör en affärsmodellförändring, dels eftersom det finns erfarenheter från andra branscher där TPA och avregleringar införts och de affärsmässiga förhållandena dramatiskt förändrats.

Inom ramen för detta projekt om Fjärrvärmens Affärsmodeller kommer tredjepartstillträde att studeras ingående. När tredjepartstillträdesutredningens förslag läggs kommer projektet också kunna inleda analysen av vilken påverkan utredningens förslag om tredjepartstillträde kan få på affärsmodellerna. Redan nu kan man dock anta att tredjepartstillträde kommer att vara en av de omvärldsförändringar som ger störst påverkan på fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodeller. » Läs mer